Dovolite si sanjati z odprtimi očmi!


Društvo fantastika

“If you can dream it, you can do it

– Walt Disney

AKTUALNO

Hegel v multirealnosti, epizoda I (kratka verzija)
Filozofska žajfnica – Marko Bratina

Spor o spinozizmu je zgodba, ki se prične kot žajfnica v času na videz srečnega in neobremenjenega stanja, nato pa se postopoma sprevrže v spekulativno nočno moro.

Prevajanje nemške humanistike, prevodni pranger
Prevajanje nemškega idealizma

Vsaka intelektualna in poglobljena misel se oblikuje ob branju velikih mislecev, ki so stopali pred nami. To se zgodi nemalokrat ravno v prevodu temeljnih del, kot sta Kantova Kritika čistega uma in Heglova Znanost logike.

NAŠE poslanstvo


Dejavni smo na področju audio in vizualne produkcije, humanistike in družboslovja, umetnosti, socialnih, izobraževalnih in kulturnih dejavnosti.