DRUŠTVO ZA PROMOCIJO FILMA, ANTROPOLOGIJE, UMETNOSTI, SOCIALNIH, IZOBRAŽEVALNIH IN KULTURNIH DEJAVNOSTI FANTASTIKA

sestavljamo posamezniki in posameznice dejavni na področju humanistike in družboslovja, glasbe in uprizoritvenih umetnosti, vizualne komunikacije in filma, ki se interdisciplinarno povezujemo s podobno mislečimi in delujočimi posamezniki, skupinami in institucijami doma in v tujini.

Izobražujemo

o sodobni umetniški produkciji in različnih produkcijskih tehnikah

o ustvarjanju enakovrednih pogojev za izmenjavo informacij

o medsebojnemu sodelovanju na področju umetniških praks.

Izpopolnjujemo

nezaposlene in brezposlene mlade

vse druge v prekarnih delovnih razmerjih

marginalizirane in socialno ogrožene skupine prebivalstva