Poslanstvo

Ustvarjamo in širimo kulturno in umetniško raznolikost skozi organizacijo različnih dogodkov, kot so koncerti, literarni večeri, razstave in likovne delavnice. Poleg tega se posvečamo izvajanju projektov, izobraževalnih delavnic ter srečanj, pri čemer poudarjamo vključevanje v socialno-varstvene dejavnosti za ranljive skupine. Naše delovanje vključuje svetovalne pogovore za tujce, begunce, migrante ter druge deprivilegirane skupine.

Zavezani smo raziskovanju in eksperimentalnemu razvoju v skladu z našim poslanstvom ter ustvarjanju in distribuciji medijskih vsebin za dosego naših ciljev – večje umetniške in digitalne pismenosti članov in članic ter splošne javnosti. S svojo dejavnostjo segamo tudi preko meja, saj organiziramo gostovanja in potovanja tako po Sloveniji kot v tujini. Zavzemamo se za čitalniško-knjižničarsko dejavnost, založništvo in izobraževanje v skladu z veljavno zakonodajo. Aktivno sodelujemo z drugimi organizacijami po Sloveniji in po svetu ter se zavzemamo za dobrodelnost in humanitarne akcije na področju našega delovanja.