Film

Izvajamo izobraževanja s področja etnografskega in dokumentarnega filma, delavnice filmske slike, kamere, mizanscene, svetlobne in tonske tehnike.